För att få hyra ut sin lägenhet krävs ett godkännande av föreningens styrelse. Styrelsen använder sig av Hyresnämndens riktlinjer gällande godkännande alternativt avslag. Styrelsen kan ge avslag trots legitima skäl i de fall att ett för stort antal lägenheter i föreningen är uthyrda i andrahand under samma period.

Godkännande gäller uthyrning till namngiven person under maximalt 12 månader. Godkännande av styrelsen krävs även om lägenheten lånas ut utan avgift eller andrahandsuthyrningen sker till familjemedlem.

Föreningen tar ut avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Airbnb eller liknande är i föreningen inte tillåtet.

Olovlig uthyrning kan medföra att föreningen säger upp hyreskontraktet (hyresrätter) alternativt säger upp medlemskapet (bostadsrätter) och på så sätt tvingas bostadsrättsinnehavaren att sälja lägenheten.

Lämna ansökan till Styrelsen i god tid innan planerad uthyrning.

Ansökningsblankett i PDF-format

Kontaktinformation

Brf Katthuvudet 25

Att: Styrelsen
Bastugatan 27
118 25 Stockholm

info at bastugatan27.se