Föreningens styrelse väljs på ordinarie föreningsstämma en gång om året. 

Styrelsen väljs då för en period om ett år.

Styrelsemöte hålls i regel en gång i månaden.

Epost till styrelsen: styrelsen[at]bastugatan27.se 

Ordinarie ledamot: Ken Bokelius

Ordinarie ledamot: Sofie Sidoli

Ordinarie ledamot: Carina Bokelius

Ordinarie ledamot: Berndt Arell

Ordinarie ledamot: Gustaf Grapenfelt

Suppleant: Kristian Jönsson

Suppleant: Filip Tellander

Kontaktinformation

Brf Katthuvudet 25

Att: Styrelsen
Bastugatan 27
118 25 Stockholm