En Brf styrs enligt bostadsrättslagen samt föreningens stadgar. Stadgarna styr bl.a. ansvardfördelningen mellan föreningen och medlemmarna i föreningen. Som medlem i föreningen är det viktigt att ha kunskap om denna ansvarfördelning som både gäller rättigheter och skyldigheter. 

För den allmänna trivseln i huset har föreningen antagit ordningsregler som gäller alla boende i huset.

Stadgar Katthuvudet 25

Ordningsregler Katthuvudet 25

 

Login

Kontaktinformation

Brf Katthuvudet 25

Att: Styrelsen
Bastugatan 27
118 25 Stockholm

info at bastugatan27.se